Rabu, 23 Desember 2009

Erong-Peti mati berbentuk hewan

Erong adalah peti mati orang toraja jaman dulu. Erong terbuat dari kayu dengan corak berbentuk hewan. Adat masyarakat Toraja pada jaman dulu menyimpan jenasah pada tebing atau liang gua yang dipahat atau dengan membuat rumah kecil khusu untuk meyemayamkan mayat (Patane). Di Toraja akan ditemui tempat-tempat objek wisata yang menawarkan keunikan tersendiri dimana ada gua dan erong tempat pemakaman yang seperti Londa, Lemo, gua tampang allo, Liang tondon, Ke’te’ Kesu'.